Categorieën: Overheid

×

Traject Studies

Project

Traject Studies

Opdrachtgever

Provincie Zuid Holland

Locatie

Provincie Zuid Holland

Categorie

Overheid

Looptijd

2019 – 2020

Projectomschrijving

De Provincie Zuid-Holland heeft binnen de programmering van het groot onderhoud van de provinciale infrastructuur gekozen voor het uitvoeren van trajectstudies.

Werkzaamheden Syntax InfraMediairs

Per trajectstudie (8 in het totaal) heeft Syntax InfraMediairs geïnventariseerd wat de impact is van de voorgestelde maatregelen op de aanwezige kabels en leidingen van netbeheerders en met welke verleggingskosten ongeveer rekening gehouden moet worden. In het verleggen van kabels en leidingen is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer ook kosten maakt om te komen tot de afweging van laagst maatschappelijke kosten voor de gedwongen verleggingen.

Veluwse Poort

Project

Veluwse Poort

Opdrachtgever

Gemeente Ede

Locatie

Ede

Categorie

Overheid

Looptijd

2016 – 2020

Projectomschrijving

Defensie heeft een aantal kazerneterreinen overgedragen aan de gemeente Ede. Op zeven voormalige kazerneterreinen in Ede wordt een nieuwe wijk de Veluwse Poort gebouwd.

Werkzaamheden Syntax InfraMediairs

Syntax InfraMediairs heeft een raamovereenkomst afgesloten met de gemeente Ede voor “Procesbegeleiding kabels en leidingen kazerneterreinen gemeente Ede”. Op deze kazerneterreinen liggen veel kabels en leidingen van Defensie die niet meer in gebruik zijn. Ook liggen er kabels en leidingen van de nutbedrijven. Voor de bouw van de woningen en voor de aanleg van nieuwe wegen ten behoeve van de ontsluiting van de woningen, zijn de terreinen functievrij gemaakt van al deze kabels en leidingen.

De exacte ligging van deze kabels en leidingen van Defensie was niet bekend, want de gegevens waren niet volledig op tekening beschikbaar. Syntax InfraMediairs heeft deze gegevens inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn alle kabels en leidingen van de nutsbedrijven geïnventariseerd. Vervolgens zijn de verlaten kabels en leidingen van Defensie verwijderd en de kabels en leidingen van de nutsbedrijven verlegd.

Nieuwe Parklaan (knooppunten 4B en 5)

Project

Nieuwe Parklaan (knooppunten 4B en 5)

Opdrachtgever

Gemeente Ede

Locatie

Ede

Categorie

Overheid

Looptijd

2019 – 2020

Projectomschrijving

Defensie heeft een aantal kazerneterreinen overgedragen aan de gemeente Ede. Deze voormalige kazerneterreinen worden door de gemeente Ede ontwikkeld voor woningbouw. Voor een ontsluiting van deze nieuwe woonwijk wordt aan de oostzijde van Ede een nieuwe randweg, de Nieuwe Parklaan, aangelegd. Vanwege de aanleg van het P+R-terrein voor station Ede-Wageningen en de vele ontwikkelingen rondom het World Food Center is een deel van deze nieuwe randweg naar voren getrokken voor de knooppunten 4B en 5.

Werkzaamheden Syntax InfraMediairs

Op het voormalige defensieterrein Maurits Noord liggen veel oude en verlaten kabels en leidingen van Defensie. Voor aanleg van de nieuwe randweg en voor de bouw van de nieuwe woningen conflicteren deze kabels en leidingen. De opdracht voor Syntax InfraMediairs was de coördinatie voor het functievrij van kabels en leidingen opleveren van het tracé voor de knooppunten 4B en 5.

Daartoe zijn door Syntax InfraMediairs de kabels en leidingen geïnventariseerd, is een knelpuntanalyse uitgevoerd en zijn nieuwe verleggingtracés bepaald in overleg met de betrokken netbeheerders en de gemeente Ede. De werkzaamheden voor de kabels en leidingen zijn gestart eind 2019. De verleggingen van de kabels en leidingen waren op tijd gereed, zodat de aannemer voor de knooppunten 4B en 5 tijdig kon starten met de werkzaamheden. Knooppunten 4B en 5 zijn eind november 2020 opgeleverd en opengesteld door de wethouder Peter de Pater.