N226 Spoortunnel weekendafsluiting 29 en 30 januari 2022 

×

In Maarsbergen kruist de provinciale weg N226 de spoorlijn Utrecht-Arnhem. De regelmatige treinpassages zorgen ervoor dat het verkeer op de N226 vaak stilstaat. Dit veroorzaakt overlast van geluid en uitlaatgassen in de gemeente Maarsbergen en zorgt voor gevaarlijke situaties op de overweg. De provincie Utrecht, Prorail en de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben daarom gezamenlijk besloten om een ongelijkvloerse kruising te maken van de N226 met het spoor.  

Sinds 2018 doet Syntax InfraMediairs de verleggingscoördinatie in opdracht van de provincie Utrecht. In de voorbereiding van het project zijn allereerst de kabels en leidingen geïnventariseerd. Met alle betrokken netbeheerders is in het voortraject gesproken over de mogelijke knelpunten van de kabels en leidingen met het nieuwe wegontwerp, waarna de nieuwe verleggingtracés voor de kabels en leidingen zijn bepaald. Binnen het projectgebied liggen een aantal kabels en leidingen die conflicteren met de bouw van de toekomstige spoortunnel, o.a. een waterleiding van Vitens, gas- en elektranetten inclusief een nieuwe traforuimte van Stedin, datakabels van KPN en Eurofiber en het nieuwe persriool van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze kabels en leidingen moeten verlegd zijn, voordat in 2023 wordt begonnen met de daadwerkelijke bouw van de spoortunnel. De nieuwe aanleg van deze netten is in november 2021 gestart met een boring voor DPO van circa 400 meter.

Om deze nieuwe aanleg van de kabels en leidingen mogelijk te maken, dienen allereerst nieuwe wegkruisingen van kabels en leidingen met de N226 gemaakt worden. Dit kan echter niet als er verkeer over de weg rijdt. In het weekend van 29 en 30 januari 2022 is daarom de N226 geheel afgesloten tussen de N224 bij Woudenberg en rijksweg A12. In dit weekend zijn een drietal wegkruisingen gemaakt met mantelbuizen om de nieuw aanleg van kabels en leidingen met de weg mogelijk te maken. Tevens is er tijdens de wegafsluiting van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal bomen te kappen die direct langs de N226 staan.  

In dit weekend heeft onze uitvoeringscoördinator Richard Bakkenes de uitvoering van de wegafsluiting, de nieuwe aanleg en de bomenkap gecoördineerd. De werkzaamheden zijn op zaterdagavond naar tevredenheid afgerond, zodat het doorgaand verkeer vanaf zondag weer gebruik kon maken van de weg. 

Enkele bijzonderheden in dit weekend. Op een gedeelte van het tracé kunnen geen werkzaamheden uitgevoerd worden, omdat daar salamanders in winterslaap liggen. Hier worden de werkzaamheden opgepakt als de salamanders uit de winterslaap zijn.
Bij een van de wegkruisingen stond de sleuf vol met water vanuit een hemelwaterafvoer. Dit werd opgelost door het plaatsen van een ballon in het riool en leegzuigen van de sleuf. 

N226 werkzaamheden ter hoogte van La Place
N226 nieuwe wegkruising
N226 bomenkap