De regisseur van de ondergrond

Meer informatie
×

Syntax InfraMediairs

De wereld van ondergrondse kabels en leidingen kenmerkt zich door een hoge mate van diversiteit in technieken, materialen en wet- en regelgeving. Daardoor is het een complexe wereld, waar veel stakeholders bij betrokken zijn. Kabels en leidingen vormen altijd een risico in projecten; risico’s die Syntax InfraMediairs kent en beheersbaar maakt. Wij hebben alle kennis en expertise in huis om (semi) overheden, aannemers, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars te ontzorgen en de beheersbaarheid van kabels en leidingen te vergroten.

Meer over ons