Nieuwe Parklaan (knooppunten 4B en 5)

×
Project

Nieuwe Parklaan (knooppunten 4B en 5)

Opdrachtgever

Gemeente Ede

Locatie

Ede

Categorie

Overheid

Looptijd

2019 – 2020

Projectomschrijving

Defensie heeft een aantal kazerneterreinen overgedragen aan de gemeente Ede. Deze voormalige kazerneterreinen worden door de gemeente Ede ontwikkeld voor woningbouw. Voor een ontsluiting van deze nieuwe woonwijk wordt aan de oostzijde van Ede een nieuwe randweg, de Nieuwe Parklaan, aangelegd. Vanwege de aanleg van het P+R-terrein voor station Ede-Wageningen en de vele ontwikkelingen rondom het World Food Center is een deel van deze nieuwe randweg naar voren getrokken voor de knooppunten 4B en 5.

Werkzaamheden Syntax InfraMediairs

Op het voormalige defensieterrein Maurits Noord liggen veel oude en verlaten kabels en leidingen van Defensie. Voor aanleg van de nieuwe randweg en voor de bouw van de nieuwe woningen conflicteren deze kabels en leidingen. De opdracht voor Syntax InfraMediairs was de coördinatie voor het functievrij van kabels en leidingen opleveren van het tracé voor de knooppunten 4B en 5.

Daartoe zijn door Syntax InfraMediairs de kabels en leidingen geïnventariseerd, is een knelpuntanalyse uitgevoerd en zijn nieuwe verleggingtracés bepaald in overleg met de betrokken netbeheerders en de gemeente Ede. De werkzaamheden voor de kabels en leidingen zijn gestart eind 2019. De verleggingen van de kabels en leidingen waren op tijd gereed, zodat de aannemer voor de knooppunten 4B en 5 tijdig kon starten met de werkzaamheden. Knooppunten 4B en 5 zijn eind november 2020 opgeleverd en opengesteld door de wethouder Peter de Pater.