Hero

Overheden

×

Overheden

De beheerders van de openbare ruimte zijn overheidsinstanties zoals Provincies, Waterschappen, Gemeentes, Rijkswaterstaat en ProRail. Zij beheren de openbare ruimte, nemen initiatief voor aanpassingen in het kader van de ruimtelijke ordening en verlenen vergunningen aan netbeheerders voor de ligging van kabels en leidingen. Als er sprake is van (noodzakelijke) verleggingen van kabels en leidingen dan wordt dit geregeld volgens de geldende de wet- en regelgeving en nadeelcompensatie regeling. Syntax InfraMediairs ontzorgt overheidspartijen in het administratieve proces van VTA/VTM (verzoek tot aanpassing/verzoek tot maatregelen) en POS (projectovereenstemming) en coördineert de verleggingen met de netbeheerders. Syntax InfraMediairs moedigt initiatiefnemers aan om zo vroeg mogelijk in de planontwikkeling de impact van kabels en leidingen te inventariseren en tijdig met netbeheerders aan tafel te gaan. Vraagstukken over herinrichting van de ondergrond, energietransitie, oplossingsmogelijkheden voor verleggingen en coördinatie van verleggingen van kabels en leidingen behoren tot onze expertise. De investering aan de voorkant verdient zich altijd terug en draagt bij aan de risicobeheersing in de hele keten.