Hero

Ingenieursbureaus

×

Ingenieursbureaus

De kracht van de ingenieursbureaus kunnen wij versterken met onze expertise op gebied van kabels en leidingen. Wij werken samen naar een geïntegreerd ontwerp waarin het civiele ontwerp (zoals weg, spoor, kunstwerk) en de kabels en leidingen worden gepresenteerd.
Syntax InfraMediairs kent de wereld van de ingenieursbureaus, zodat we in het voortraject bij het civiele ontwerp de risico’s van de kabels en leidingen in kaart kunnen brengen. Zo wordt het civiele wegontwerp afgestemd op de bestaande ligging van de kabels en leidingen en worden voorkeurstracés geïntegreerd in het ontwerp.