Hero

Energietransitie 

×

Energietransitie

Voor gemeenten:

Warmtenet, elektrificeren, duurzame gassen zoals biogas en waterstof, allemaal mogelijkheden om uw wijken aardgasvrij te maken en dat bij een veranderende warmtevraag. Stakeholders vallen over elkaar heen en wat is de beste oplossing voor een wijk of buurt? Wij kunnen u helpen met het toetsen van voorkeursoplossingen van de warmteconfiguraties en de verkenning van de uitvoeringsmogelijkheden daarvoor, rekening houdend met vaak tegenstrijdige belangen in duurzaamheid, betaalbaarheid, toekomstbestendigheid en impact op ruimte en organisaties voor wijken. Met onze kennis van de verschillende technieken voor warmtenetten, elektrificeren en duurzame gassen gaan we samen met u de transitievisies warmte in de praktijk brengen. Door de impact op de ondergrond en omgeving te verkennen krijgt u de kans om de energietransitie te combineren met de ruimtelijke inrichting vanuit de nieuwe omgevingswet; integraal programmeren vanuit een data gedreven filosofie. Met onze samenwerkingspartners ontwikkelen wij en passen wij producten en gestandaardiseerde diensten toe om vanuit de vastgestelde omgevingsvisie en de transitievisie concrete plannen voor een wijk of buurt uit te werken.

Het resultaat

Een goed overwogen, planmatige en toekomstbestendige transitie van uw stad, dorp, woonwijk of industriegebied naar een warmteconfiguratie zonder aardgas.

Voor meer informatie of gewoon om even te sparren over uw uitdagingen en mogelijke oplossingen neem contact op met:

Dick Brouwer: 06-46598873, d.brouwer@syntax-infra.nl
Bart van Paassen: 06-11279022, b.vanpaassen@syntax-infra.nl

Vraag ook naar de mogelijkheden van de inzet van Design Thinking voor het oplossen van uw uitdaging. Dick en Bart, sr. Consultants, kunnen uw praktische energietransitie uitdagingen daadwerkelijk helpen oplossen met de inzet van Design Thinking.

Voor netbeheerders:

 De uitdaging voor u als netbeheerder in de energietransitie is enorm, iedere overheid en stakeholder heeft wensen en het bestaande net moet worden onderhouden en beheert. Tegelijkertijd zijn er noodzakelijke vervangingen van oude onveilige verbindingen en er bestaat een personeelstekort. Ook de wet- en regelgeving waaraan u bent gebonden is in ontwikkeling. Al jaren staan we als Syntax InfraMediairs tussen de (keten)partijen en kennen we de regels en procedures die gevolgd moeten worden bij overheden en bij netbeheerders. Ook in de energietransitie kunnen we met gemeenten en andere overheden de wensen en eisen die voor u als netbeheerder van belang zijn op voorhand efficiënt mee laten wegen in hun plannen. Wij ondersteunen in het opzetten van een afwegingskader voor het nemen van beslissingen over de plannen van gemeenten en stakeholders. Indien netverzwaring of aanvullende netten nodig zijn kunnen we met onze lange ervaring maakbare engineeringsvoorstellen doen en werkzaamheden voor met name aansluitmanagement en tracéstudies wegnemen. Wij kunnen u werk uit handen nemen door de uitvoering van data-analyses en kostenramingen van netaanpassingen die een gemeente nodig heeft bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen. Ook andere samenwerking als participatie namens netbeheerders in planmatige ontwikkeling van uitvoeringsplannen en ten slotte ontzorgen in specifieke delen van aanleg is mogelijk door onze uitstekende vaardigheden in projectmanagement in de ondergrondse infra.

Kortom vanwege onze ervaringen en specialistische kennis kunnen we u helpen met onze standaardproducten in aansluitmanagement, inwinning nieuwe netten of pre-engineering en projectmanagement.

Het resultaat

Efficiency in uitwerking en aanvullende afstemming met overheden bij  de nieuw toe te passen energie configuraties.

Voor meer informatie of gewoon om even te sparren over uw uitdagingen en mogelijke oplossingen neem contact op met:

Dick Brouwer: 06-46598873, d.brouwer@syntax-infra.nl
Bart van Paassen: 06-11279022, b.vanpaassen@syntax-infra.nl

 

Vraag ook naar de mogelijkheden van de inzet van Design Thinking voor het oplossen van uw uitdaging. Dick en Bart, sr. Consultants, kunnen uw praktische energietransitie uitdagingen daadwerkelijk helpen oplossen met de inzet van Design Thinking.