Hero

GEO

×

GEO

Netbeheerders hebben de wettelijke verplichting om de ligging van kabels en leidingen vast te leggen. Deze wettelijke plicht ligt vastgelegd in de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON) en de CROW500. Gezien de leeftijd van veel netten, is de ligging niet altijd op de juiste manier vastgelegd.

Diensten

·       Inmeten en uitzetten van ondergrondse en bovengrondse infra

·       Detectie van ondergrondse infra

·       Adviseren meetmogelijkheden

·       Presentaties CROW500

·       Verdieping in de CROW400

·       Realiseren van vergunningen en verkeersplannen

·       Ontwikkeling NETGPS realisatie van demo’s

Producten

·       Proefsleuven Brons, Zilver, Goud en Platina

Om de ligging te verifiëren, kunnen de kabels en leidingen met proefsleuven worden vrijgegraven en ingemeten. Ook kunnen eventuele niet geregistreerde netten opgespoord worden. Wij onderscheiden twee hoofdredenen om een proefsleuf te graven. Enerzijds om zeker te stellen dat bij het civieltechnische ontwerp geen knelpunten met de aanwezige kabels en leidingen zijn. Is er wel genoeg dekking op de kabel of leiding, of heeft de kabel of leiding niet te veel afwijking in horizontale en/of verticale ligging? Anderzijds om de beschikbare ruimte voor het tracé voor de nieuwe aanleg van kabels en leiding te optimaliseren. Is er überhaupt ruimte en hoeveel productie kan er gemaakt worden op het vergunde tracé. Syntax InfraMediairs heeft diverse versies proefsleuven ontwikkeld, te weten Brons, Zilver, Goud en Platina.

·       Projectklic

Syntax InfraMediairs heeft een applicatie ontwikkeld, waarin de kabels en leidingen gevisualiseerd worden in een projectomgeving, Projectklic. In Projectklic kunnen, naast de kabels en leidingen, zowel de bestaande situatie (topo/BGT/luchtfoto) als de toekomstige situatie (wegontwerp, bomen, e.d.) worden ingeladen. Zo kunnen eventuele raakvlakken van de kabels en leidingen vroegtijdig inzichtelijk gemaakt worden.

·       Revisie as-built

Kabels en leidingen moeten na aanleg ingemeten worden volgens de wettelijke regels van de WIBON. Syntax InfraMediairs meet de nieuwe ligging digitaal in met de NET-GPS van onze zusterorganisatie Unovica.