Hero

Aannemers

×

Aannemers

De aannemers in de grond-, weg- en waterbouw kennen de ondergrond en weten waar de risico’s zitten. Kabels en leidingen vormen vaak een toprisico vanwege de theoretische ligging die niet altijd overeenkomt met de werkelijke ligging, waardoor de mogelijkheid op schade (faalkosten) en stilstand (vertragingskosten) vergroot wordt. Een goede voorbereiding voor de aannemende partijen begint bij de tenderfase van een project waarbij de risico-inventarisatie op kabels en leidingen essentieel is. Het coördineren van de verleggingen van kabels en leidingen wordt door Syntax InfraMediairs wordt voor veel aannemende partijen gedaan. Syntax InfraMediairs kent de risico’s, weet de juiste vragen te stellen tijdens de initiatie- / tenderfase en is specialist in het coördineren van verleggingen van kabels en leidingen. Middels het uitgebreide netwerk bij overheidspartijen en netbeheerders, meer dan 10 jaar kennis & ervaring op het gebied van omgevingsmanagement en onze kabel- en leidingexpertise, dragen wij bij aan een succesvolle en tijdige beheersing van kabels en leidingen voorafgaand en tijdens de uitvoering van uw project. Syntax InfraMediairs moedigt initiatiefnemers aan om zo vroeg mogelijk in de planontwikkeling de impact van kabels en leidingen te inventariseren en tijdig met netbeheerders aan tafel te gaan. Vraagstukken over herinrichting van de ondergrond, energietransitie, oplossingsmogelijkheden voor verleggingen en coördinatie van verleggingen van kabels en leidingen behoren tot onze expertise. De investering aan de voorkant verdient zich altijd terug en draagt bij aan de risicobeheersing in de hele keten.

Syntax Inframediars werkt o.a voor: