Hero

Diensten

×

Diensten Syntax InfraMediairs

Coördinatie Kabels En Leidingen

De inventarisatie, het projectmanagement en de coördinatie van kabels en leidingen waardoor de civieltechnische aanpassingen succesvol kunnen worden gerealiseerd.

GEO En Landmeetkundige Diensten

Inmeten, uitzetten en visualiseren van objecten en kabels en leidingen en graven van proefsleuven.

Engineering

Wij verzorgen tracéstudies en de engineering van kabel- en leidingtracés.

Adviesdiensten

Onze adviesdiensten betreffen oa juridisch advies & claims en ICT advies.

Managing Contractor

Syntax InfraMediairs is een van de eerste partijen in Nederland die risicodragend participeert in verleggingsprojecten.

Detacheren

Onder het label van Syntax TechnoMediairs lenen wij kabel en leiding experts uit aan bedrijven of projecten.

Bijbehorende Specifieke Producten

ProjectKlic
ProjectKlic is een door ons ontwikkeld CAD & GIS visualisatieprogramma. De KLIC-gegevens en het ontwerp worden real time gepresenteerd zodat raakvlakken inzichtelijk worden voor alle betrokkenen, op de diverse locaties op kantoor en in het veld. Allerlei aanvullende data kan worden gevisualiseerd. Met name in relatie tot alle netbeheerders is dit een product dat toegevoegde waarde levert en extra overleg en analoge prints voorkomt.
Quickscan
Op basis van een voorlopig ontwerp worden raakvlakken tussen ontwerp en aanwezige kabels en leidingen bepaald en er wordt een impactanalyse gemaakt op verleggingskosten en doorlooptijden van te verleggen of te beschermen kabels en leidingen.
Tenderadvies
Op het ene project levert Syntax InfraMediairs input aan de opdrachtgever voor een heldere scope met betrekking tot kabels en leidingen, zodat een opdrachtnemende partij een gefundeerde aanbieding kan maken. Op het andere project beoordeeld Syntax InfraMediairs de inhoud van de geleverde aanbestedingsstukken, stelt kritische vragen in de nota van inlichtingen en inventariseert de risico’s en kansen van het project met betrekking tot kabels en leidingen in relatie tot het project.
Proefsleuven
Syntax InfraMediairs heeft een beproefde methode ontwikkeld met een volledig ICT- en GPS-geautomatiseerd werkproces waarin een analyse wordt uitgevoerd van de theoretische en de werkelijke ligging van kabels en leidingen. Wij anticiperen met deze service om de geconstateerde onregelmatigheden in de KLIC tijdig op te lossen voor ruim de civiele uitvoering. Dit voorkomt faalkosten later in het project.
VTA/VTM/POS
De verleggingen van kabels en leidingen worden formeel vastgelegd in Verzoek tot Aanpassingen, Verzoek tot Maatregelen en de ProjectOvereenstemming. Syntax InfraMediairs verzorgt de voorbereiding en invulling van deze documenten en legt de gemaakte afspraken vast.
Nadeelcompensatie
Voor de verlegging van kabels en leidingen zijn afspraken gemaakt tussen overheden en netbeheerders over de schadevergoeding en de wijze waarop dit toegepast dient te worden. Deze verlegregelingen verschillen per instantie en hebben meerdere parameters die impact op de uiteindelijke schadevergoeding (nadeelcompensatie) van de verlegging hebben. Syntax InfraMediairs heeft zelfontwikkelde software scripts die, zo goed als automatisch, voor iedere project specifiek de nadeelcompensatie per kabel of leiding berekend.