Onze diensten
Diensten Syntax InfraMediairs
Coördinatie kabels en leidingen

De inventarisatie, het projectmanagement en de coördinatie van kabels en leidingen waardoor de civieltechnische aanpassingen succesvol kunnen worden gerealiseerd.

GEO en landmeetkundige diensten

Inmeten, uitzetten en visualiseren van objecten en kabels en leidingen en graven van proefsleuven.

Engineering & Installatie verantwoordelijkheid

Zorgen voor transport & distributie van energie, water en telecom is Syntax InfraMediairs de rol van Installatie verantwoordelijke goed toevertrouwt.

Adviesdiensten

Onze adviesdiensten betreffen oa juridisch advies en GEO-ICT advies.

Managing Contractor

Syntax InfraMediairs is een van de eerste partijen in Nederland die risicodragend participeert in verleggingsprojecten.

Detacheren

Onder het label van Syntax TechnoMediairs lenen wij kabel en leiding experts uit aan bedrijven of projecten.

onze Producten
Bijbehorende specifieke producten

ProjectKlic is een door ons ontwikkeld CAD & GIS visualisatieprogramma. De KLIC-gegevens en het ontwerp worden real time gepresenteerd zodat raakvlakken inzichtelijk worden voor alle betrokkenen, op de diverse locaties op kantoor en in het veld. Allerlei  aanvullende data kan worden gevisualiseerd, zoals bomen. Met name in relatie tot alle netbeheerders is dit een product dat toegevoegde waarde levert en extra overleg en analoge prints voorkomt.

Met een Quickscan van de kabels en leidingen worden op basis van een voorlopig ontwerp raakvlakken tussen ontwerp en aanwezige kabels en leidingen bepaald. Er wordt een impactanalyse gemaakt op verleggingskosten en doorlooptijden van te verleggen of te beschermen kabels en leidingen. Het resultaat is een rapportage waarin staat aangegeven welke knelpunten met kabels en leidingen worden verwacht en tevens wat de te totale verleggingskosten zijn en de bijdrage volgens de nadeelcompensatie voor de initiatiefnemen.

Op het ene project levert Syntax InfraMediairs input aan de opdrachtgever voor een heldere scope met betrekking tot kabels en leidingen, zodat een opdrachtnemende partij een gefundeerde aanbieding kan maken. Op het andere project beoordeeld Syntax InfraMediairs de inhoud van de geleverde aanbestedingsstukken,  stelt kritische vragen in de nota van inlichtingen en inventariseert de risico’s en kansen van het project met betrekking tot kabels en leidingen in relatie tot het project.

Syntax InfraMediairs heeft een beproefde methode ontwikkeld met een volledig ICT- en GPS-geautomatiseerd werkproces waarin aan de hand van proefsleuven een analyse wordt uitgevoerd van de theoretische en de werkelijke ligging van kabels en leidingen. Wij anticiperen met deze service om de geconstateerde onregelmatigheden in de KLIC tijdig op te lossen ruim voor de civiele uitvoering. Dit voorkomt faalkosten later in het project. Afhankelijk van de vraag worden diverse type proefsleuven ingezet: PLATINUM, GOUD, ZILVER, BRONS

De verleggingen van kabels en leidingen worden formeel vastgelegd in Verzoek tot Aanpassingen, Verzoek tot Maatregelen en de ProjectOvereenstemming. Syntax InfraMediairs verzorgt de voorbereiding en invulling van deze documenten en legt de gemaakte afspraken vast.

Voor de verlegging van kabels en leidingen zijn afspraken gemaakt tussen overheden en netbeheerders over de schadevergoeding en de wijze waarop dit toegepast dient te worden. Deze verlegregelingen verschillen per instantie en hebben meerdere parameters die impact op de uiteindelijke schadevergoeding (nadeelcompensatie) van de verlegging hebben. Syntax InfraMediairs heeft zelfontwikkelde software scripts die, zo goed als automatisch, voor iedere project specifiek de nadeelcompensatie per kabel of leiding berekend.