Hero

Engineering

×

Engineering En Ontwerp

Syntax InfraMediairs heeft specialisten in huis die u graag adviseren over de engineering van kabels en leidingen. Wij verzorgen tracéstudies en de engineering van kabel- en leidingtracés.   Vooraf hoogwaardig vooronderzoek draagt bij aan een soepel proces, kwalitatief hoge realisatie tegen betrouwbaardere kostenramingen. Bij het ontwerp van een kabel- en leiding tracé inventariseren we alle omgevingsfactoren, zoals milieu, geotechnisch, andere K&L en de diverse belangen, zoals perceelseigendommen. Hiermee spelen we in op een voorspoedige vergunningverlening. Daarbij hebben we oog voor maatschappelijk verantwoorde, economisch voordelige en duurzame oplossingen. Wij beschikken over kennis van alle disciplines binnen de ondergrondse infra zoals water-, gas-, warmte-, elektra-, datatransport en distributie. Hiervoor worden deskundige medewerkers ingezet onder leiding van een Master in Pipelinetechnologie. Hiermee wordt een garantie geboden voor realistische en maakbare oplossingen.

Kennisgebieden 

Syntax InfraMediairs kan u voor de engineering van kabels en leidingen uitvoeren op de volgende kennisgebieden:

 • Tracé-opnames en tracé-engineering
 • Engineeren van horizontaal gestuurde boringen, open front technieken, gesloten front technieken en pneumatische boortechnieken
 • Sterkteberekeningen en boorvloeistofberekeningen voor sleufloze technieken
 • Faseringstekeningen civiel met kabels en leidingen in 3D in kader van maakbaarheid
 • Geotechnisch onderzoek
 • Verkeersplannen
 • Bestek, aanbesteding en gunning aan te leggen tracé
 • Beoordelen offerte en uitbrengen gunningsadvies
 • Toetsen kwaliteitsplannen, werkplannen, V&G plannen
 • Berekeningen NEN3650, 3651 en 3652
 • Open sleuf berekeningen
 • Explosie- en erosiekraterberekeningen
 • Kwelwegberekeningen
 • Sigma 2021 berekeningen
 • ProRail ProRail RLN00427-2 V001, voormalig “Witte Boekje”
 • RWS Richtlijn boortechnieken
 • Gemeente Rotterdam (Kabel- en Leidingenbureau) en Amsterdam (WIOR-Wenstracéprocedure)
 • Ramingen aanlegkosten van kabel- en leidingtracés
 • Voorbereiding van vergunningaanvragen
 • Risico-inventarisaties
 • Werk- en uitvoeringsplannen
 • Verzorgen revisie voor uitvoerend aannemer (met de NET-GPS van Unovica)
 • Wetgeving zoals WIBON
 • AVOI van gemeentes en provincies
 • CROW 500
 • BLVC procedures

Ons unieke product proefsleuven staat ten dienste van het ontwerpen van maakbare tracés. Proefsleuven om vooraf te bepalen of de aanleg mogelijk is. Essentieel in een steeds vollere ondergrond.

Projecten

Syntax InfraMediairs heeft voor de volgende projecten de engineering uitgevoerd:

 • Datakabeltracé VRI Provincie Noord-Holland in opdracht van Siemens
 • 50 kV tracé Qirion ondergronds in opdracht van de gemeente Ede
 • 10/20 kV tracé in opdracht van Liander voor aansluiting windmolenpark