ZuidasDok

×
Project

ZuidasDok

Opdrachtgever

Zuidplus (Heijmans, HOCHTIEF en Fluor)

Locatie

Amsterdam

Categorie

Aannemer

Looptijd

2017 – 2020

Projectomschrijving

Het project Zuidasdok heeft als doel om de bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad te bewaken en de leefbaarheid te vergroten. Om dit te bereiken wordt de Rijksweg A10 Zuid verbreed van 4 naar 6 rijstroken en deels ondergronds gebracht. Station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid en vernieuwd en de verkeersknooppunten Amstel en De Nieuwe Meer worden opnieuw ingericht.

Werkzaamheden Syntax InfraMediairs

Sinds eind 2017 is Syntax InfraMediairs binnen het consortium van ZuidPlus (Heijmans, HOCHTIEF en Fluor) aangesteld om de verleggingen voor project Zuidasdok in goede banen te leiden.

Om dit te realiseren is het van belang dat conflicterende kabels en leidingen voortijdig verlegd, verwijderd of beschermd zijn. Syntax InfraMediairs is van start gegaan met het in kaart brengen van de raakvlakken tussen het civiele ontwerp en de kabels en leidingen om vervolgens maatregelen te kunnen treffen bij deze conflictgebieden. Onderdeel voor het bepalen van het raakvlak en het bepalen van de ontwerpoplossing is het graven van proefsleuven. De aangetroffen kabels en leidingen worden met speciaal daarvoor ontwikkelde meetapparatuur van Unovica ingemeten en inzichtelijk gemaakt t.o.v. het ontwerp. De netbeheerders werden vervolgens op de hoogte gebracht van de conflicterende ligging van hun kabels & leidingen.

Het team van K&L coördinatoren en engineers gaat onder leiding van de Senior Consultant van Syntax InfraMediairs vervolgens samen met opdrachtgever, opdrachtnemer en netbeheerder aan de slag. Er worden zo goed mogelijke technisch en maatschappelijk verantwoorde oplossingen uitgewerkt. Dit wordt ingebed in de WIOR (Werken in de Openbare Ruimte) door de gemeentelijke wenstracéprocedure te doorlopen. Daaropvolgend worden de verleggingen van de kabels en leidingen gerealiseerd. Om schade aan kabels en leidingen tijdens de uitvoering van het project te voorkomen en om de juiste maatregelen te treffen, zijn er proefsleuven gegraven. Daarnaast is er een K&L Loket ingericht met als doel om graafschade binnen het project van ZuidPlus te voorkomen.