Oosterweelknoop

×
Project

Oosterweelknoop

Opdrachtgever

Rinkonien

Locatie

Antwerpen

Categorie

Looptijd

2022-heden

Projectomschrijving

Het project Oosterweelverbinding heeft als doel om de bereikbaarheid van de stad en de haven Antwerpen te verbeteren. Met enkele belangrijke ingrepen wordt de Ring van Antwerpen rond gemaakt. Er komt een nieuwe snelwegtunnel onder de Schelde, deze tunnel verbindt Linkeroever en Rechteroever aan de noordkant van de stad. Zo ontstaat er rond Antwerpen een extra mogelijkheid om de Schelde te kruisen, naast de Kennedy- en de Liefkenshoektunnel. Via de nieuwe Scheldetunnel sluit de nieuwe Oosterweelverbinding aan op de bestaande Ring en rij je vlot richting Nederland of het zuiden van de stad.

Een onderdeel van de Oosterweelverbinding is de Oosterweelknoop waar het verkeer vanuit de tunnels richting de stad of de haven kan gaan. De Oosterweelknoop wordt gebouwd in de haven van Antwerpen.

Werkzaamheden Syntax InfraMediairs

Sinds medio 2022 is Syntax InfraMediairs binnen het consortium van aannemerscombinatie Rinkonien (Boskalis, Mobilis, Stadsbader, CIT Blaton en Artes) bezig om de verleggingen voor project Oosterweelknoop in goede banen te leiden.

Om dit te realiseren is het van belang dat conflicterende kabels en leidingen voortijdig verlegd, verwijderd of beschermd zijn. De kabels en leidingen zijn reeds door de opdrachtgever Lantis in kaart gebracht in een verleggingsplan. In dit verleggingsplan zijn alle knelpunten benoemd tussen het civiele ontwerp en de kabels en leidingen en de maatregelen die genomen moeten worden om deze knelpunten op te lossen.