ZuidasDok

Project ZuidasDok Opdrachtgever Zuidplus (Heijmans, HOCHTIEF en Fluor) Locatie Amsterdam Categorie Aannemer Looptijd 2017 – 2020 Projectomschrijving Het project Zuidasdok heeft als doel om de bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad te bewaken en de leefbaarheid te vergroten. Om dit te bereiken wordt de Rijksweg A10 Zuid verbreed van 4 naar 6 rijstroken en […]

Spoorzone Groningen

ProjectSpoorzone GroningenOpdrachtgeverStrukton Civiele Projecten BVLocatieGroningenCategorieAannemerLooptijd2018 – 2022ProjectomschrijvingHet station van Groningen gaat ruimte bieden aan meer treinen. Station Groningen is van oudsher altijd een ‘kopstation’ geweest. Na de ombouw van het Hoofdstation is het de bedoeling dat de regionale treinen kunnen doorrijden. Daarvoor zijn meer sporen en meer perrons nodig en komt er een nieuwe voetgangerstunnel […]

Reconstructie N213

ProjectReconstructie N213OpdrachtgeverVan Gelder – Vobi (VoGel)LocatieNaaldwijk – PoeldijkCategorieAannemerLooptijd2019 – 2020ProjectomschrijvingIn opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder in combinatie met Vobi Beton- en waterbouw de reconstructie van de N213 uitgevoerd. Tussen de Middelbroekweg en de Dijkweg is de rijbaan verdubbeld van 2×1 naar 2×2 rijstroken en is geluid reducerend asfalt aangelegd. Ook is […]