Spoorzone Groningen

×
Project

Spoorzone Groningen

Opdrachtgever

Strukton Civiele Projecten BV

Locatie

Groningen

Categorie

Aannemer

Looptijd

2018 – 2022

Projectomschrijving

Het station van Groningen gaat ruimte bieden aan meer treinen. Station Groningen is van oudsher altijd een ‘kopstation’ geweest. Na de ombouw van het Hoofdstation is het de bedoeling dat de regionale treinen kunnen doorrijden. Daarvoor zijn meer sporen en meer perrons nodig en komt er een nieuwe voetgangerstunnel onder de sporen door. Fietsers kunnen van de binnenstad doorfietsen naar via een aparte fietstunnel. Aan de rand van deze tunnel komt een nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor zo’n 5.000 fietsers. De bus krijgt ook een nieuwe plek in het stationsgebied. Het busstation verhuist namelijk naar de achterzijde van het station. Via een busonderdoorgang rijden de bussen straks vanaf de Stationsweg naar de zuidkant van het station. Daar komt een nieuw busstation waar alle bussen aan kunnen halteren en die reizigers kunnen bereiken via de voetgangerspassage. (Bron website www.groningenspoorzone.nl)

Werkzaamheden Syntax InfraMediairs

Syntax InfraMediairs B.V. is sinds het begin betrokken bij dit contract voor Strukton. We hebben de tender risicodragend opgepakt en een aantal opvallende zaken uit het aanbestedingsdossier kunnen halen voor Strukton. Vervolgens zijn we sinds mei 2019 begonnen met de concretiseringsfase en hebben de eerste snelle verleggingen gerealiseerd bij de seinpost, een heel belangrijk knooppunt van zowel de spoorse kabels en leidingen als kabels en leidingen derden. Op dit moment zijn we de inventarisatie voor het IV-schap aan het afronden en is Syntax InfraMediairs namens Strukton tijdelijk beheerder van het middenspanningsnet. Er wordt nu gewerkt door Strukton gewerkt aan het Definitief Ontwerp en hiermee gaan we vanaf januari 2021 weer het gesprek aan met de beheerders van de kabels en leidingen.