Reconstructie N213

×
Project

Reconstructie N213

Opdrachtgever

Van Gelder – Vobi (VoGel)

Locatie

Naaldwijk – Poeldijk

Categorie

Aannemer

Looptijd

2019 – 2020

Projectomschrijving

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder in combinatie met Vobi Beton- en waterbouw de reconstructie van de N213 uitgevoerd. Tussen de Middelbroekweg en de Dijkweg is de rijbaan verdubbeld van 2×1 naar 2×2 rijstroken en is geluid reducerend asfalt aangelegd. Ook is het bestaande geluidscherm vervangen voor een hoger scherm en de toegang naar Royal FloraHolland aangepast. Tussen de Dijkweg en Rolpaal is groot onderhoud aan de rijbaan uitgevoerd en een fietstunnel gerealiseerd bij de rotonde aan de Bosweg. Deze bestaande rotonde is uitgebreid met een extra aantakking voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Elsenbosch. Tussen Rolpaal en de aansluiting met de N211 is de rijbaan versmald, heeft groot onderhoud plaats gevonden en is de bestaande grondkerende constructie langs het water vervangen. De aannemerscombinatie VoGel heeft op de N213 Naaldwijk-Poeldijk de doorgaande verkeerader compleet gereconstrueerd, met als hoofdpunten de kruising Dijkweg en de rotonde. De doorgaande route N213 diende hier open te blijven zodat de 2e bloemenveiling van Europa bereikbaar zou blijven.

Werkzaamheden Syntax InfraMediairs

Bij dit complexe project heeft Syntax InfraMediairs de jaren opgebouwde kennis en expertise ingezet. De regie en coördinatie van kabels en leidingen werden toevertrouwd aan ons en wij hebben de aannemer hierbij succesvol ontzorgd. Alle kabels en leidingen zijn geïnventariseerd en de knelpunten met de kabels en leidingen zijn inzichtelijk gemaakt. De knelpunten met de kabels en leidingen zijn met de betrokken netbeheerders besproken. Vervolgens zijn de kabels en leidingen verlegd.

Dit resulteerde dat dit project met geen enkele dag vertraging tot een goed resultaat is gebracht. Syntax InfraMediairs, een sterk en betrouwbaar partner bij complexe projecten!