ZuidasDok

Project ZuidasDok Opdrachtgever Zuidplus (Heijmans, HOCHTIEF en Fluor) Locatie Amsterdam Categorie Aannemer Looptijd 2017 – 2020 Projectomschrijving Het project Zuidasdok heeft als doel om de bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad te bewaken en de leefbaarheid te vergroten. Om dit te bereiken wordt de Rijksweg A10 Zuid verbreed van 4 naar 6 rijstroken en […]

Traject Studies

ProjectTraject StudiesOpdrachtgever Provincie Zuid HollandLocatie Provincie Zuid HollandCategorieQuickscanLooptijd2019 – 2020ProjectomschrijvingDe Provincie Zuid-Holland heeft binnen de programmering van het groot onderhoud van de provinciale infrastructuur gekozen voor het uitvoeren van trajectstudies.Werkzaamheden Syntax InfraMediairsPer trajectstudie (8 in het totaal) heeft Syntax InfraMediairs geïnventariseerd wat de impact is van de voorgestelde maatregelen op de aanwezige kabels en leidingen van netbeheerders […]

Veluwse Poort

Project Veluwse Poort  Opdrachtgever Gemeente Ede Locatie Ede Categorie Overheid Looptijd 2016 – 2020 Projectomschrijving Defensie heeft een aantal kazerneterreinen overgedragen aan de gemeente Ede. Op zeven voormalige kazerneterreinen in Ede wordt een nieuwe wijk de Veluwse Poort gebouwd. Werkzaamheden Syntax InfraMediairs Syntax InfraMediairs heeft een raamovereenkomst afgesloten met de gemeente Ede voor “Procesbegeleiding kabels […]

Spoorzone Groningen

ProjectSpoorzone GroningenOpdrachtgeverStrukton Civiele Projecten BVLocatieGroningenCategorieAannemerLooptijd2018 – 2022ProjectomschrijvingHet station van Groningen gaat ruimte bieden aan meer treinen. Station Groningen is van oudsher altijd een ‘kopstation’ geweest. Na de ombouw van het Hoofdstation is het de bedoeling dat de regionale treinen kunnen doorrijden. Daarvoor zijn meer sporen en meer perrons nodig en komt er een nieuwe voetgangerstunnel […]

Reconstructie N213

ProjectReconstructie N213OpdrachtgeverVan Gelder – Vobi (VoGel)LocatieNaaldwijk – PoeldijkCategorieAannemerLooptijd2019 – 2020ProjectomschrijvingIn opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder in combinatie met Vobi Beton- en waterbouw de reconstructie van de N213 uitgevoerd. Tussen de Middelbroekweg en de Dijkweg is de rijbaan verdubbeld van 2×1 naar 2×2 rijstroken en is geluid reducerend asfalt aangelegd. Ook is […]

Nieuwe Parklaan

ProjectNieuwe Parklaan knooppunt 4B en 5 OpdrachtgeverGemeente EdeLocatieEdeCategorieOverheidLooptijd2019 – 2020ProjectomschrijvingDefensie heeft een aantal kazerneterreinen overgedragen aan de gemeente Ede. Deze voormalige kazerneterreinen worden door de gemeente Ede ontwikkeld voor woningbouw. Voor een ontsluiting van deze nieuwe woonwijk wordt aan de oostzijde van Ede een nieuwe randweg, de Nieuwe Parklaan, aangelegd. Vanwege de aanleg van het P+R-terrein […]