Traject Studies

ProjectTraject StudiesOpdrachtgever Provincie Zuid HollandLocatie Provincie Zuid HollandCategorieQuickscanLooptijd2019 – 2020ProjectomschrijvingDe Provincie Zuid-Holland heeft binnen de programmering van het groot onderhoud van de provinciale infrastructuur gekozen voor het uitvoeren van trajectstudies.Werkzaamheden Syntax InfraMediairsPer trajectstudie (8 in het totaal) heeft Syntax InfraMediairs geïnventariseerd wat de impact is van de voorgestelde maatregelen op de aanwezige kabels en leidingen van netbeheerders […]

Veluwse Poort

Project Veluwse Poort  Opdrachtgever Gemeente Ede Locatie Ede Categorie Overheid Looptijd 2016 – 2020 Projectomschrijving Defensie heeft een aantal kazerneterreinen overgedragen aan de gemeente Ede. Op zeven voormalige kazerneterreinen in Ede wordt een nieuwe wijk de Veluwse Poort gebouwd. Werkzaamheden Syntax InfraMediairs Syntax InfraMediairs heeft een raamovereenkomst afgesloten met de gemeente Ede voor “Procesbegeleiding kabels […]

Nieuwe Parklaan

ProjectNieuwe Parklaan knooppunt 4B en 5 OpdrachtgeverGemeente EdeLocatieEdeCategorieOverheidLooptijd2019 – 2020ProjectomschrijvingDefensie heeft een aantal kazerneterreinen overgedragen aan de gemeente Ede. Deze voormalige kazerneterreinen worden door de gemeente Ede ontwikkeld voor woningbouw. Voor een ontsluiting van deze nieuwe woonwijk wordt aan de oostzijde van Ede een nieuwe randweg, de Nieuwe Parklaan, aangelegd. Vanwege de aanleg van het P+R-terrein […]