Managing contractor

Het verleggen of de aanleg van uit naam van een opdrachtgever en deze activiteiten (deels) voor eigen rekening en risico aannemen zien wij als het managing-contractor-product. Syntax InfraMediairs is een van de eerste partijen in Nederland die risicodragend participeert in verleggingsprojecten. De volgende stap in de managing contractor gedachte is de aanleg van kabels en leidingen. Hiervoor worden voor de volgende functionele stappen een efficiënt en effectief “treintje” ontworpen en geïmplementeerd. Deze activiteiten voeren wij uit vanuit het label Syntax DiaMediairs, specialisten van SIM worden gedetacheerd (ter beschikking gesteld) aan het project veelal op het gebied van project- & contractmanagement.

Ontwerpen

Werkvoorbereiding

Realisatie / Uitvoering

Na-registratie

Oplevering

 

Ontwerpen

het ontwerpen, is de diameter bepaling, het tracé ontwerp

Werkvoorbereiding

Hieronder wordt ook de werkvoorbereiding verstaan zoals vergunningsaanvragen, V&G coördinatie, MOOR meldingen en de KLIC.

Uitvoering

Alles transparant bijgehouden in de coordinatiematrix en het digitale visualisatiepakket projectKLIC.

Na registratie 

Oplevering