Coördinatie kabels en leidingen

Hieronder wordt verstaan de inventarisatie, het projectmanagement en de coördinatie van kabels en leidingen waardoor de civieltechnische aanpassingen succesvol kunnen worden gerealiseerd. In samenwerking met netbeheerders en overheidspartijen zorgt de coördinator van Syntax InfraMediairs dat er tijdige en bindende afspraken worden gemaakt voor de verleggingen van de kabels en leidingen.