Hero

Inventariseren van kabels en leidingen

×

Met een door ons zelf ontwikkelde software wordt vanuit de KLIC melding een database overzicht gecreëerd van alle kabels en leidingen (en componenten) die binnen de projectgrens vallen. Deze database wordt gedurende het project bijgewerkt en aangevuld en levert ook de basis voor de berekeningen van de nadeelcompensatie voor vergoedingen richting de netbeheerders.