Hero

Engineering traces

×

In de overvolle ondergrond is het telkens weer een uitdaging nieuwe kabels of leidingen aan te leggen of deze te vervangen. Door de energietransitie zijn veel veranderingen nodig in de bebouwde omgeving. Goed inzicht geven in mogelijkheden voor uitbreiding van netten en/of herordening is onze specialiteit. Onze specialisten weten maakbare en vergunbare tracés te engineeren die leiden tot beheersbare kosten en een hoge kwaliteit bij de aanleg