N226 Spoortunnel weekendafsluiting 29 en 30 januari 2022 

In Maarsbergen kruist de provinciale weg N226 de spoorlijn Utrecht-Arnhem. De regelmatige treinpassages zorgen ervoor dat het verkeer op de N226 vaak stilstaat. Dit veroorzaakt overlast van geluid en uitlaatgassen in de gemeente Maarsbergen en zorgt voor gevaarlijke situaties op de overweg. De provincie Utrecht, Prorail en de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben daarom gezamenlijk besloten […]

Proefsleuven graven in Ede

In Ede is de gemeente bezig met de voorbereiding van het project Nieuwe Parklaan. Syntax InfraMediairs doet voor de gemeente de coördinatie van het verleggen van de kabels en leidingen. Op dit moment zijn we bezig om met de proefsleuven de ligging van de kabels en leidingen te verifiëren ten opzichte van het civiel ontwerp. […]

Slim inmeten van kabels en leidingen

Wilt u kabels en leidingen inmeten, maar heeft u zelf geen landmeters? Moet u landmeters inhuren, die voor een uurtje meten een halve dag in rekening brengen i.v.m. de reisuren?Bij onze zusterbedrijf Unovica hebben we de NET-GPS ontwikkeld, waarmee u zelf kunt inmeten. De NET-GPS is ook veel voordeliger in de aanschaf dan u bent […]