N226 Spoortunnel weekendafsluiting 29 en 30 januari 2022 

In Maarsbergen kruist de provinciale weg N226 de spoorlijn Utrecht-Arnhem. De regelmatige treinpassages zorgen ervoor dat het verkeer op de N226 vaak stilstaat. Dit veroorzaakt overlast van geluid en uitlaatgassen in de gemeente Maarsbergen en zorgt voor gevaarlijke situaties op de overweg. De provincie Utrecht, Prorail en de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben daarom gezamenlijk besloten […]